Saturday, July 29, 2017

गोष्ट वेड्या पावसाची.....

(प्रसिद्ध : जून २००३, लोकसत्ता-चतुरा मासिक)----------------------------------१----------------------------------
गोष्ट वेड्या पावसाची 
रिमझिम झिमझिम 
टिमटिम टिंबांची
गोष्ट वेड्या पावसाची 
खळखळ अवखळ 
खळखळ जळाची 
गोष्ट वेड्या पावसाची 
आतुर आतुरता 
चतुर चतुरता 
चातक चोचीची 
गोष्ट वेड्या पावसाची 
निळी नवलाई 
निळसर निळाई 
निळ्या नभाची 
गोष्ट वेड्या पावसाची 
रिमझिप रिपरिप 
सरसर टपटप 
झुळझुळ खळखळ 
पेरण उगवण
सुरेल गीतांची 
गोष्ट वेड्या पावसाची 

----------------------------------२----------------------------------
गोष्ट वेड्या पावसाची
एका छत्रीत निम्मं निम्मं भिजण्याची 
गंधित तन 
मस्तीत मन 
तू मला 
मी तुला 
पाहतो असे 
का?.. कसे?.. 
चलबिचल मनांची 
गोष्ट वेड्या पावसाची
एका छत्रीत निम्मं निम्मं भिजण्याची 

थरथरते हात 
माझ्या हातात 
धडधडते काळीज 
दोघांच्या हृदयात 
अडकलो दोघेही 
डोळ्यांच्या खेळात 
का?.. कसे?.. 
चलबिचल मनांची 
गोष्ट वेड्या पावसाची
एका छत्रीत निम्मं निम्मं भिजण्याची

अबोल प्रीती 
ढळली नीती
आपले मिलन 
अटळ नियती 
मी.... वेडा 
तू..... वेडी 
का?.. कसे?.. 
चलबिचल मनांची 
गोष्ट वेड्या पावसाची
एका छत्रीत निम्मं निम्मं भिजण्याचीSunday, April 8, 2012

तुझं माझं प्रेम.....


तुझं माझं प्रेम.....
एक स्वप्न, जागेपणी पाहिलेलं
वास्तवात कधीच न उतरलेलं


तुझं माझं प्रेम.....
एक दुर्भागी जलबिंदू झालेलं
द्वेषाचा भडाग्नीने वाफ होऊन उडालेलं


तुझं माझं प्रेम.....
एक कमनशिबी क्षितीज असलेलं
भू-गगनाच्या मिलनाला कायमचे मुकलेलं


तुझं माझं प्रेम.....
नशिबान जवळ आणलेलं
हट्टापायी तुझ्या तितकंच दुरावलेलं


तुझं माझं प्रेम.....
एक गर्भपात झालेलं
जन्माला येण्यापूर्वी पोटातच मारलेलं


तुझं माझं प्रेम.....
दगडासारखं भक्कम वाटलेलं 
शेवटी धूळ होऊन आसमंतात उडालेलं 


तुझं माझं प्रेम.....
प्रेमालाच आपण टाळलेलं 
द्वेषाचा चाळणीतून आपसूक गाळलेलं


तुझं माझं प्रेम.....
एक छळवादी नभ असलेलं
न बरसता गरजून गेलेलं 


तुझं माझं प्रेम.....
एक बेसूर गीत बनलेलं
सूर ताल सारं सारं बिनसलेलं


तुझं माझं प्रेम.....
एक अनंत गूढ होऊन बसलेलं
वाळूचं तेल गळूनही न उकल लेलं


तुझं माझं प्रेम.....
आता संपलेलं संपलेलं
संपण्यापूर्वी कधीच न झालेलं


There was an error in this gadget